PRZYCZYNY WSKAZAŃ

Przyczy­ny wskazanych decyzji wiązały się z niewystarczającymi należnościami, jakie mo­gły pobierać przedsiębiorstwa za generalne wykonawstwo i wiązały się też z wzros­tem trudności kooperacyjnych.Generalne wykonawstwo powinno być utrzymane lub role te będzie musiał prze­jąć inwestor bezpośredni. Właściwszy układ jest w przypadku generalnego wykonaw­stwa przedsiębiorstw budowlanych, więc inwestor powinien negocjować takie należ­ności, które zadowolą przedsiębiorstwo, a umowa zobliguje je do dobrego pełnie­nia obowiązków w tym zakresie.Wyższym organizacyjnie i ekonomicznie rodzajem specjalizacji jest specjali­zacja technologiczna w zakresie określonych technologii wznoszenia obiektów róż­nego przeznaczenia lub procesów budowlanych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)