PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Zadaniem jej jest przygotowanie dokumentacji dla przyszłej produkcji, opracowanie nowych urządzeń technologicznych, prowadzenie badań dla potrzeb produkcji powstającego zakładu. Pracownia może też opracowywać projekty techniczne i kosztorysy reali­zowanej inwestycji, gdy użytkowana będzie dokumentacja powtarzalna lub systemo­wa; prace w tym przypadku będą dotyczyć adaptacji wskazanych dokumentacji do konkretnych warunków i możliwości realizacyjnych.Praktykowano ponadto tworzenie w przedsiębiorstwie w budowie własnych bry­gad wykonawstwa inwestycyjnego do realizacji mniejszych zadań systemem gospodar­czym. Przedsiębiorstwa w budowie prowadziły niejednokrotnie rozruch zakładów przemysłowych. Finansowanie przedsiębiorstw w budowie przeprowadza się z fundu­szy inwestycyjnych, w granicach kwot określonych w zbiorczych zestawienia kosz­tów inwestycji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)