PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Koncentracja zabudowy, uzyskiwana dzięki budownictwu dużych, wielosekcyj- nych oraz odpowiednio wysokich budynków mieszkalnych, staje się w dużych ośrod­kach miejskich koniecznością ze względu na ograniczone tereny pod zabudowę. Za­pewnia oszczędności nakładów na uzbrojenie terenów oraz komunikację. Wywołuje jednak szereg problemów nie tylko technicznych, lecz i socjologicznych, psycho­logicznych, fizjologicznych, wymagających obecnie odpowiednio zaprogramowanych studiów i badań. W latach pięćdziesiątych znany i uznany francuski architekt Le Corbusier przedstawił koncepcję przebudowy centrum Paryża na zespół budynków gigantów, koncentrujących w sobie funkcje mieszkalne i usługowe. Wygospodarowane dzięki koncentracji powierzchnie miały pozwolić na zachowanie części zabytkowej zabu­dowy starego Paryża oraz zwiększenie terenów zielonych w jego centrum.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)