PRZYWÓDCY ZWIĄZKÓW

Z tego powodu przywódcy amerykańskich związków zawodowych odrzucali myśl utworzenia partii robotniczej. Byli przeciwnikami klasowej teorii państwa i walki klas. Pierwszy przywódca Amerykańskiej Federacji Pracy, Samuel Gompers, twierdził wprost, że w amerykańskim życiu politycznym nie ma miejsca na partię klasy robotniczej. O socjali­stach S. Gompers mówił: „Ekonomicznie — jesteście niemądrzy, społecznie — mylicie się, jeżeli zaś chodzi o stosunki przemysłowe — głosicie program nie do zrealizowania”. AFL uważała, że związki zawodowe są powołane do załatwiania spraw swoich członków, a nie do realizacji szerokich celów społecznych. Wskutek takiej orientacji związków, skierowanej wyłącznie na wąskie cele ekonomiczne, zy­skały one miano „związków interesów zawodowych” (business unionism).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)