RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza po upływie każdego roku gospodarczego, na podstawie sprawozdania rzeczowego i finansowego oceniałaby działalność inwestora bezpośredniego”. Oceny rad nadzor­czych inwestycji centralnych miałyby stanowić podstawę do rocznych sprawozdań, przedkładanych Sejmowi^ z realizacji inwestycji centralnych.Ponadto w tej samej publikacji Zespół Budownictwa zaproponował działanie przedsiębiorstw, podejmowanych w trybie powiernictwa funkcji inwestora zastęp­czego. Przedsiębiorstwa takie o zróżnicowanym zakresie działalności, spełnia­jące warunki wymaganego koncesjonowania, wykonywałyby swoje zadania odpłatnie na zasadach samodzielności i samofinansowania. Tą drogą ma doprowadzić się do zdemonopolizowania i odbiurokratyzowania dotychczasowego systemu działalności inwestorskiej. Autor uważa te‘postulaty za słuszne, wskazując na fakt, że ana­logiczny skutek mógł być osiągnięty dzięki generalnemu realizatorstwu inwesty­cji (GRl).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)