RECESJA EKONOMICZNA

Recesja ekonomiczna ostatniego dziesięciolecia oraz wzrost żądań ekonomicznych ze strony pracowników zmusiły hierarchię związko­wą do wnikliwszego niż dotąd spojrzenia na zadania i cele polityki społecznej. Przykładem tego jest program Federacji AFL—CIO, opracowany w związku z wyborami prezydenckimi w 1976 r. Filo­zofia polityki społecznej AFL—CIO zawarta w tym dokumencie opiera się na dwóch podstawowych tezach: 1) przyczyną wszelkich trudności Stanów Zjednoczonych w dziedzinie społecznej i ekono­micznej jest koncentracja potencjału ekonomicznego w rękach wiel­kich korporacji; 2) główną drogą przezwyciężenia tych trudności i zrównoważenia wpływów korporacji jest usprawnienie i umocnie­nie działalności federalnych władz państwowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)