ROZBUDOWA SIECI PRZEDSIĘBIORSTW

Aktualnie bardzo ważną sprawą jest rozbudowa sieci przedsiębiorstw budowla­nych, szczególnie średnich i małych. Ogólnie trzeba stwierdzić, że w okresie lat siedemdziesiątych wykształtował się w naszym kraju model dużych przedsiębiorstw w tym wielozakładowych – zwanych kombinatami. Realizowały one nieomal wyłącznie inwestycje nowe i większe, nie podejmując mniejszych zadań. Na skutek tego brak było i jest nadal brak wykonawców do zadań modernizacyjnych, renowacyjnych, re­montowych, a ponadto nawet przy ograniczonej działalności inwestycyjnej wystę­puje zjawisko rynku wykonawców, stosujących styl monopolistyczny w stosunkach z inwestorami.Przedsiębiorstwa budowlane przy kwalifikowaniu ich według zakresu wykonywanych zadań dzieli się na grupy specjalistyczne. W podziale najbardziej ogólnym rozróżnia się specjalizację przedmiotową oraz technologiczną.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)