ROZSZERZONY ZAKRES

We właściwy, rozszerzony zakres zadań i obowiązków generalnego dostawcy wchodzą ponadto:praktyczna weryfikacja projektu technologicznego oraz opracowanie doku­mentacji techniczno-technologicznej skompletowanych maszyn i urządzeń,montaż wyposażenia lub nadzór nad tyra montażem, rozruch mechaniczny i technologiczny, przeprowadzenie prób gwarancyjnych, przeszkolenie pracowników obsługi maszyn, urządzeń, instalacji i apara­tury. Wobec rzadko działającej instytucji generalnego realizatora inwestycji i przy braku generalnych dostawców, obowiązki dostawy dóbr inwestycyjnych, roz­ruch i przeszkolenie obsługi spadają na inwestora. Montaż maszyn i urządzeń przeprowadzają nieraz generalni wykonawcy lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa montażowe.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)