ROZWAŻANE MOŻLIWOŚCI

W czerwcu 1979 r. postulowały rozważenie możliwości nacjonalizacji przemysłu naftowego, jeśli się okaże, iż koncerny naftowa przedkładają interesy nad dobro spo­łeczeństwa jako całości. Jak widać, dotychczas wszelkie propozycje i postulaty AFL—CIO zmierzały do zwiększenia wpływu państwa na gospodarkę, znajdującą się w stanie ekonomicznej recesji, a nie do uzyskania wpływów bezpośrednio dla związków.Po objęciu funkcji przewodniczącego AFL—CIO przez L. Kicklan- da zmniejszyły się napięcia między AFL—CIO a administracją J. Cartera. L. Kirkland od wielu lat zajmował się sprawami gospo­darki i reprezentował w związkach nurt, który zapewne będzie do­minować w latach osiemdziesiątych w całym amerykańskim ruchu związkowym. Tym, co wyróżnia ten nurt na tle innych, dotychczas panujących, jest tendencja do udziału przedstawicieli związkowych w procesie zarządzania gospodarką. Już w 1977 r. L. Kirkland pro­wadził rozmowy z administracją na temat zawarcia umowy — So- cial Compact — między ruchem związkowym a państwem (na wzór brytyjskiej Umowy Społecznej).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)