ROZWIJAJĄCA SIĘ KLASA ROBOTNICZA

Rozwijająca się od lat siedemdziesiątych XIX w. klasa robotnicza posiadała dość niejasne wyobrażenie o socjalizmie. Wiara w system amerykański przez długi czas nie miała w Stanach Zjed­noczonych konkurencji, była ideologią większości społeczeństwa. Idee socjalistyczne jako obce, bo przywiezione z zewnątrz, z Europy, nie mogły konkurować z mitem amerykańskim, który po raz pierw­szy został poważniej zakwestionowany dopiero podczas Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX w. W konsekwencji amerykański ruch robotniczy znalazł się w tyle za ruchem robotniczym Europy za­równo pod względem stopnia świadomości politycznej i klasowej, jak i pod względem stopnia zorganizowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)