RUCH ZWIĄZKOWCÓW

Ruch szeregowych związkowców jest aktywny także w Zjedno­czonym Związku Pracowników Przemysłu Samochodowego. Szere­gowi członkowie tego związku podczas strajku w 1976 r. zażądali ustanowienia kontroli mas członkowskich związku nad przestrzega­niem warunków umowy zbiorowej oraz rozszerzenia systemu kon­trolerów związkowych i zapewnienia im szerokich możliwości wy­wierania wpływu na warunki pracy. Przyjęty przez nich program został zatwierdzony na zjeździe związku w lutym 1977 r. w Los Angeles .Zawiązujący się w niektórych związkach ruch szeregowych członków — jak na przykład Komitet Szeregowych Członków Zjed­noczonego Związku Pracowników Przemysłu Stalowego (Steelwor- kers Rank and File Committee) — główną uwagę poświęca proble­mom warunków pracy, systemom płacowym, bezpieczeństwu pracy, przestrzeganiu warunków umów zbiorowych. Ale jest to tylko jedna strona jego działalności.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)