ŚCISŁE POWIĄZANIA

Ogólnie rzecz biorąc, w Stanach Zjednoczonych brakuje tradycji ścisłych powiązań instytucjonalnych między organami i instytucjami państwa ą związkami zawodowymi. Polityka nowego przewodniczą­cego AFL—CIO, L. Kirklanda, aktywniejsza i bardziej pragmatycz­na niż jego poprzednika, pozwalała przypuszczać, że ta sytuacja może ewoluować w kierunku ściślejszych niż dotąd związków z pań­stwem, jako jednej z dróg odzyskania wpływów przez ruch związ­kowy.Zwycięstwo konserwatystów w wyborach prezydenckich i wybo­rach do Kongresu w 1980 r. zahamowało możliwości rozwoju kon­taktów i współpracy między AFL—CIO i inrlymi związkami zawodo­wymi a organami władzy państwowej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)