SKOMPLETOWANIE

Skompletowa­nie dotyczy połączenia maszyn i urządzeń dla gniazd, stanowisk i linii produk­cyjnych, zapewnienia dla nich wszystkich mediów, niezbędnych do pracy i użytko­wania. Po skompletowaniu przystępuje się do montażu. Nieraz te dwie ostatnie fazy przeprowadza się Jednocześnie, przyspieszając uruchomienie produkcji lub użytkowanie obiektów nieprodukcyjnych. Montaż polega na ustawieniu maszyn i urządzeń na stanowiskach produkcyjnych, podłączeniu energii, innych instalacji oraz zainstalowaniu aparatury. Ostatnia faza – to rozruch, w trakcie którego sprawdza się prawidłowość działań mechanizmów, maszyn, instalacji, aparatury i uruchamia się całość wyposażenia technologicznego zadania inwestycyjnego. Dostawa maszyn i urządzeń oraz osiągnięcie zamierzonych mocy produkcyjnych nastręczało i nadal charakteryzuje się poważnymi trudnościami.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)