SKOORDYNOWANIE INWESTYCJI

Zasada planowania kompleksowego narzuca skoordynowanie inwestycji głównych z współzależnymi i towarzyszącymi w zakresie zadań rzeczowych, wielkości usług oraz terminów realizacji. Koordynację taką mają obowiązek przeprowadzać organy administracji terenowej, ich komisje planowania lub specjalne komórki powołane do wskazanej koordynacji. Program każdej inwestycji musi być opracowany wnikliwie i komplekso­wo. Wszystkie jego elementy wymagają kompleksowego rozpoznania analitycznego oraz ustaleń wynikających z tych kompleksowych rozważań. Wymienia się przykłado­wo kilka elementów programu, niezbędnych przy programowaniu każdej inwestycji:   programowanie rozwoju i rozmieszczenia produkcji lub usług, ocena wykonalności inwestycji w postulowanych terminach,wybór optymalnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, dotyczących: po­działu zadań produkcyjnych pomiędzy kooperujące przedsiębiorstwa, wielkości za­kładu po zakończeniu inwestycji, technologii i organizacji Jego produkcji, roz­działu nakładów inwestycyjnych w przestrzeni i czasie, doboru lokalizacji oraz efektywności ekonomicznej programowanej inwestycji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)