SKUTKI KRYZYSU

Hamują ją szczególnie skutki kryzysu, jakie w głównej mierze dotknęły zawsze słabe organizacyjnie przedsię­biorstwa budownictwa miejskiego. Na słabość tę nie pomogła koncentracja w posta­ci organizacji kombinatowych. Wręcz przeciwnie, doprowadziła do dalszego spadku poziomu organizacji, przy którym nie można było zarządzać dużymi, niezintegrowa- nymi przedsiębiorstwami.Na przedsięwzięcia inwestycyjne składa się szereg określonych zadań. Wśród nich są taljie, które warunkują prawidłowy przebieg pozostałych zadań przedsię­wzięcia. Określa się je nieraz mianem zadań podstawowych, a rozpoznaje dzięki odpowiednim, specjalnie opracowanym, przeanalizowanym i przeliczonym modelom sieciowym. Konieczna Jest koncentracja zasobów i środków organizacyjnych na tych właśnie obiektach, które w wyniku analizy i obliczeń modelu sieciowego znalazły się w ciągu decydującym (na drodze krytycznej).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)