SŁUŻBA INWESTYCYJNA

Służba inwestycyjna czynnych przedsię­biorstw działa w tych przypadkach, gdy inwestycje polegają na moderniza­cji, rozbudowie wydziałów, budowie dodatkowych obiektów. Koszty związane z tą służbą były pokrywane ze środków obrotowych, co powinno być utrzymane.Niejednokrotnie w czynnych przedsiębiorstwach budowano nowe zakłady, wy­działy lub oddziały, rozszerzające działalność, zwiększające moc produkcyjną; powoływano w takich przypadkach zakłady w budowie i wówczas koszty utrzymania tej działalności inwestycyjnej pokrywano ze środków obrotowych, co powinno być zdaniem autora nadal utrzymane.Zarządy inwestycji produkcyjnych powoływano do realizacji wspólnych dzia­łań inwestycyjnych na określonym terenie dla poszczególnych gałęzi produkcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)