SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Dotychczas do przedsiębiorstw o specjalizacji technologicznej zaliczano przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w określonych rodzajach robót, jak sanitarne, elektryczne, montażu konstrukcji, termoizolacyjne. Z punktu widzenia merytorycznego nie jest. to specjalizacja technologiczna; właściwszą dla nich nazwą byłaby przedsiębiorstwa branżowe. Nie podejmują się one realizacji całych zadań inwestycyjnych, występują jako podwy­konawcy.Specjalizacja technologiczna przedsiębiorstw budowlanych polega na stosowaniu przez nie w produkcji określonego systemu rea­lizacji obiektów budowlanych. Obiekty te różnią się wielkością, swym przeznacze­niem, a nieraz i konstrukcją, jednak technologia ich wykonania jest jednorodna i wymaga takich samych rodzajów maszyn i kwalifikacji robotników oraz ograniczo­nej różnorodności stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)