SPECYFICZNA CECHA

Specyficzną cechą° niemal wszystkich tego rodzaju porozumień w Stanach Zjed­noczonych jest to, że zawierają one wymóg podnoszenia wydajności pracy. W tym celu przewidują też: tworzenie autonomicznych grup robotników przy produkcji technicznie skomplikowanej, ruchomy czas pracy, udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa i w za­kupie jego akcji oraz — bardzo rzadko — różne formy współucze­stnictwa pracowników w zarządzaniu określonym odcinkiem pracy przedsiębiorstwa.Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach porozumienia dwustronne są zawierane bez udziału tych związków zawodowych, które nieufnie odnoszą się do inicjatyw pracodawców, upatrując w nich przede wszystkich dążenie do zwiększania wydajności pracy kosztem robotników. Postawę amerykańskiej hierarchii związkowej wobec formuły „demokracji gospodarczej” najpełniej wyraził Thomas R. Donahue, wysoki funkcjonariusz centrali AFL—CIO, gdy w 1976 r. powiedział, że związki nie zamierzają być trybem w me­chanizmie zarządzania, na pewno obciążanym winą za wszelkie nie­powodzenia, a nie wynagradzanym dostatecznie w przypadkach suk­cesu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)