STAŁE UTRZYMYWANIE TENDENCJI

Stałe utrzymywanie się takiej tendencji mogłoby mieć ważne konsekwencje dla ruchu związkowego, zwłaszcza jeśli chodzi o rolą amerykańskich związków zawodowych jako siły politycznej. Ta gru­pa pracowników, jako bardziej wykształcona i lepiej zorientowana niż pozostałe grupy i warstwy zorganizowane w związkach zawodo­wych, ina w USA potencjalnie większe możliwości politycznego dzia­łania. Na razie jednak — biorąc pod uwagę następne lata siedem­dziesiąte i pierwsze lata obecnego dziesięciolecia — nic nie wskazuje na to, aby związki zawodowe pracowników państwowych miały przyjąć kierunki i formy działalności odmienne od tych, które ame­rykański ruch związkowy jako całość preferował dotychczas.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)