STAN SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI

Obfitość bogactw naturalnych i płodów ziemi stwarzała warunki sprzyjające szybkiemu rowojowi przemysłu. Prowadziło to do utrwalenia się względnie egalitarnego charakteru struktury społecznej i ugruntowania poczucia równości. Wyrażało się to w przekonaniu, że wolna konkurencja otwiera wszystkim obywate­lom drogę do najwyższych stanowisk, że wszyscy oni mają równe szanse, a ci, którym się nie powiodło, są sami sobie winni. Ten stan społecznej świadomości był okolicznością hamującą utworzenie politycznej reprezentacji mas pracujących. Dodatkową trudność zorganizowania politycznej partii klasy robotniczej stanowił fakt zmonopolizowania życia politycznego przez tradycyjne dwie partie burżuazyjne — Partię Demokratyczną (Democratic Party) i Partię Republikańską (Republican Party), które w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. otwarcie likwidowały w zarodku wszelkie próby formowania partii trzecich.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)