STAN ZORGANIZOWANIA PRACOWNIKÓW

Stan zorganizowania pracowników w poszczególnych gałęziach życia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest bardzo zróżni­cowany. Największy odsetek zatrudnionych należy do związków zawodowych w takich dziedzinach, jak transport, łączność, gospo­darka komunalna, niektóre gałęzie budownictwa, górnictwo, prze­mysł stalowy i samochodowy. Najniższy stopień zorganizowania występuje wśród pracowników rolnictwa, usług i handlu.Rozmieszczenie terytorialne skupisk pracowników zorganizowanych w związkach zawodowych jest nierównomierne — zależy od stanu uprzemysłowienia i tradycji ruchu zawodowego. Najwyższy poziom liczebności członków związków występuje w przemysłowych stanach północnych (w stanie Nowy Jork 45,4 proc. ogółu siły roboczej poza rolnictwem), najniższy — w rolniczych stanach południowych (Pół­nocna Karolina — 9,8 proc.).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)