STOSUNEK WIELKOŚCI PŁAC

Przeważa pogląd, że hierarchia wpływu poszczególnych czynników jest w tej kwestii następująca: 1) udział kosztów siły roboczej w sto­sunku do globalnych kosztów produkcji; 2) wysokość zysków ze sprzedaży produkcji; 3) rozmiary koncentracji produkcji oraz zakres współdziałania różnych producentów w zakresie cen zbytu; 4) wiel­kość przedsiębiorstwa; 5) stopień zorganizowania pracowników danej gałęzi produkcji w związkach zawodowych. Niezależnie od tego, na ile powyższa klasyfikacja jest słuszna, wskazuje ona na wielo- aspektowość problemu, jego złożoność w systemie ekonomicznym zdominowanym przez kapitał monopolistyczny.Stosunek wysokości płac członków związków zawodowych w Sta­nach Zjednoczonych do płac pracowników nie zorganizowanych za­leży w dużym stopniu od stanu koniunktury ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)