STRATY I ZYSKI INWESTYCYJNE

Straty inwestycyjne dotyczą kar administracyjnych zwią­zanych z działalnością inwestycyjną, kosztów postępowania sądowego lub arbitra­żowego, umorzonych należności, niezawinionych niedoborów materiałowych, maszyn, urządzeń i innych aktywów, strat przy upłynnianiu składników majątkowych naby­tych z funduszów inwestycyjnych, strat losowych.Zyski inwestycyjne natomiast uzyskuje się na skutek: zwrotu kosztów postępowania sądowego lub arbitrażowego, nadwyżek przy upłynnia­niu składników majątkowych, ujawnionych nadwyżek materiałów, maszyn i urządzeń zakupionych z funduszy inwestycyjnych, odszkodowań za straty losowe, odzyskanych strat inwestycyjnych.Odpowiednie zarządzenia określają sposoby zarachowań poszczególnych rodza­jów strat i zysków, i określają terminy rozliczania wskazanych kosztów. Przeważ­nie ma to miejsce w trakcie ostatecznych rozliczeń inwestycji, przed odbiorem zadań inwestycyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)