SZYBKIE TEMPO UNOWOCZEŚNIANIA

Nie da się ustalić, która z tych przyczyn odgrywa więk­szą, a która mniejszą rolę, chociaż najprawdopodobniej decy­dujące znaczenie ma fakt przedłużania się recesji ekonomicznej. Wynikający z, niej nie notowany od 50 lat wzrost bezrobocia auto­matycznie zmniejsza liczbę związkowców; tylko niewielka część ogólnej liczby bezrobotnych ma szansę na ponowne zatrudnienie w poprzednim miejscu pracy. Szybkie tempo unowocześniania prze­mysłu oraz zmiany w jego strukturze utrudniają z kolei przekwa­lifikowywanie się, zwłaszcza pracownikom zwolnionym z przemysłu ciężkiego. Przedłużająca się recesja wzmogła także opór ze strony pracodawców, którzy przeciwstawiają się tworzeniu nowych orgni- zacji związkowych i starają się ograniczać znaczenie już istniejących. Należy podkreślić, że opór ten stale rośnie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)