UAKTYWNIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W tej sytuacji związki zawodowe uaktywniły swoją działalność w celu naboru nowych członków. Zarówno poszczególne związki za­wodowe, jak i Federacja AFL—CIO zaczęły wzorem biznesu rozwi­jać akcję reklamową w środkach masowego przekazu, posługując się czasami dosyć niewybrednymi chwytami, jak na przykład nadawane w 1982 r. komentarze w języku polskim, sugerujące analogie w poło­żeniu ruchu związkowego w USA, gdzie związki zawodowe są zagro­żone i oczekują pomocy obywateli, i w Polsce, gdzie niezależny ruch związkowy został jakoby „zgnieciony”. Związki prowadzą też sy­stematyczne badania opinii publicznej, m. in. w celu ustalenia naj­lepszych metod pozyskiwania sympatii społecznej. Tę akcję rozwi­jają zwłaszcza wśród pracowników gałęzi przemysłu o najnowocze­śniejszej technologii, wśród kobiet oraz w stanach południowych wśród zatrudnionych w rozwijających się gałęziach przemysłu — tam akcja naboru przynosi największe rezultaty.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)