UCIEKAJĄCE FABRYKI

Drugi przykład dotyczy sprawy tzw. uciekających fabryk („runaway plants ) zamykania fabryk w danej miejscowości w związ­ku z przemieszczaniem produkcji do innego stanu lub nawet za gra­nicę w celu zwiększenia zysków. Takie przypadki, będące następ­stwem koncentracji produkcji, występują w Stanach Zjednoczo­nych coraz częściej. Pociągają one za sobą wzrost napięć społecz­nych i ekonomicznych, ponieważ likwidacja przedsiębiorstwa na da­nym terenie pozbawia zatrudnienia setki osób i pogarsza położenie licznych rodzin. Tak było w miejscowości Clinton (Massachusetts), gdy wskutek zmiany właściciela zaprzestały produkcji zakłady dru­karskie Colonial Press. Tutaj również lokalna organizacja związ­kowa z poparciem związku krajowego usiłowała zapobiec zamknię­ciu zakładu .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)