UMOWA ZJEDNOCZENIOWA

W ten sposób nastąpiło zbliżenie stanowisk między CIO a AFL co do celów, kierunków i form działania, umożliwiające na­wiązanie rozmów w sprawie zjednoczenia obu central. Umowa zjednoczeniowa, która doszła do skutku w 1955 r., stano­wiła zakończenie trwającego dwadzieścia lat rozłamu w zorganizowa­nym ruchu związkowym Stanów Zjednoczonych. Obiektywnie rzecz biorąc utworzenie jednej Federacji AFL—CIO było wydarzeniem sprzyjającym zwiększeniu siły ruchu związkowego w systemie spo­łeczno-ekonomicznym państwa, niezależnie od tego, jaką politykę poprowadzi nowa centrala. Poza obrębem Federacji pozostało kilka wielkich związków, m. in. górników, kolejarzy i innych, liczących ogółem prawie 2 min członków, których formy działalności, nie tak skostniałe jak AFL—CIO, stanowiły pewien alternatywny model dla lokalnych organizacji związkowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)