UMOWY ZBIOROWE

Umowy zbiorowe mają zróżnicowany zasięg terytorialny. W przemyśle przetwórczym (maszynowy, samochodowy, stalowy, odzieżowy itp.) dominują umowy zbiorowe zawierane z każ­dym przedsiębiorstwem oddzielnie, nawet jeżeli ten sam związek zawodowy działa równolegle w kilku lub więcej przedsiębiorstwach. W innych gałęziach gospodarki (budownictwo, poligrafia, górnictwo węglowe, marynarka handlowa) przeważają umowy zbiorowe zawie­rane przez związek zawodowy z wszystkimi pracodawcami danego regionu lub całego kraju.Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ogromne zdecentralizowa­nie i zróżnicowanie poziomu i zasad wynagradzania za pracę .W połowie lat siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych za­wartych było 200 tys. umów zbiorowych, z których ogromna więk­szość — 5/e — obejmowała tylko pojedyncze przedsiębiorstwa, 9 zaś największych obejmowało prawie 2 min pracowników .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)