USAMODZIELNIENIE SIĘ ZAKŁADÓW

W latach 1981-83 wystąpiły zjawiska usamodzielniania się zakładów produk­cji pomocniczej przez wydzielanie się ich z kombinatów. Przekształciły się one w przedsiębiorstwa. Nie było w tym zjawisku wyraźnej prawidłowości ekonomicznej, bo dotychczas ekonomika w polskim budownictwie nie odnalazła swych racji. Samo­dzielne przedsiębiorstwa prefabrykacji betonowej wykorzystują prawo popytu, pro­dukując wyroby, na które jest zapotrzebowanie, jednak bardzo często nie spełnia­jąc zasady priorytetu podstawowej produkcji budowlanej (np. przedsiębiorstwa te wytwarzają duże ilości prefabrykatów ogrodzeń, chodników, gdy nie zaspokaja się potrzeb przedsiębiorstw montujących budynki prefabrykowane).Trzeba stwierdzić, że nakłady na zaplecze produkcyjne w latach siedemdziesiątych i rozszerzenie uprzemysłowienia budownictwa nie dały przewi­dywanych efektów gospodarczych. Przyczyna tej „pomyłki” wynikła z braku lub nie­prawidłowości rachunku ekonomicznego, a ponadto zaniedbań technologiczno-organi- zacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)