W AMERYKAŃSKICH ZWIĄZKACH

W amerykańskich związkach zawodowych istnieje też nurt opo­zycyjny wobec AFL—CIO, o programie wykraczającym w niektórych aspektach poza postulaty „tendencji ku centrum”. Jest to ruch sze­regowych członków związków zawodowych, zapoczątkowany już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w jednym z największych związków — Zjednoczonym Związku Pracowników Przemysłu Sta­lowego. Utworzono w nim Organizację Walki o Prawa Członków Związków Zawodowych. W połowie lat siedemdziesiątych szeregowi związkowcy przemysłu stalowego zmusili do odejścia swego prze­wodniczącego, który był ściśle związany z kierownictwem AFL— CIO. Zamiast niego wysunęli oni, przy poparciu większości tereno­wych oddziałów związku, własnego kandydata, E. Sadlowsky’ego przeciwko kandydatowi bossów związkowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)