W CODZIENNEJ PRAKTYCE

W codziennej praktyce politycznej AFL—CIO starała się realizo­wać program z 1976 r. przez organizowanie poparcia dla dwóch projektów ustaw przedstawionych Kongresowi w latach 1976 i 1977. Jeden z nich, opracowany przez administrację J. Cartera (Labor Law Reform Act), miał na celu usunięcie istniejących jeszcze barier w działalności związków zawodowych, drugi zaś, zgłoszony przez senatorów H. Humphreya i A. Hawkinsa (The Humphrey—Hawkins Fuli Employment and Balanced Growth Act), przewidywał zredu­kowanie strukturalnego bezrobocia oraz zapewnienie optymalnego wzrostu ekonomicznego .Oba projekty, a zwłaszcza projekt dotyczący związków zawodo­wych, spotkały się ze zdecydowaną opozycją wielkiego kapitału i jego lobby w Kongresie. Takie organizacje biznesu, jak: US Chamber of Commerce, National Association of Manufacturers, Busi­ness Roundtable, połączyły swoje siły we wspomaganiu lobby prze­ciwstawiającego się uchwaleniu ustaw. Slogany, jakimi tym posłużono — w rodzaju: Stany Zjednoczone zmierzają Wu rzą­dom związków zawodowych. Jest to dążenie ku rządom świata pracy miały przestraszyć przeciętnego Amerykanina. Na akcję zmierza­jącą dc zastopowania projektów tych ustaw w Kongresie wielki ka­pitał p rzeznaczył kilka milionów dolarów .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)