W EFEKCIE AMERYKAŃSKIM

W efekcie amerykański ruch związkowy jest radykalny w żąda­niach ekonomicznych, lecz konserwatywny w stosunku do istnieją­cych instytucji ekonomicznych i politycznych. Akceptuje on ideę „państwa dobrobytu” (welfare State), wyrosłą z pomyślności ekono­micznej kapitalizmu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, a zakłada­jącą dążenie do względnego dostatku wszystkich klas i warstw społecznych w warunkach panującego ustroju społeczno-politycz­nego.Istotnym elementem profilu ideologicznego amerykańskich związ­ków zawodowych jest antykomunizm hierarchii związkowej, zwła­szcza tej należącej do AFL—CIO. Poparła ona ustawę o „kontroli nad komunistami” (Communist Control Act), uchwaloną z zalecenia prezydenta Eisenhowera przez Kongres w 1954 r., a zakazującą osobom należącym do „organizacji komunistycznych” zajmowania jakichkolwiek stanowisk w związkach zawodowych. Ustawa wyjmuje spod prawa te związki zawodowe, do których „podstępnie przeniknę­li” komuniści.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)