W GRUPIE LUDNOŚCI KOLOROWEJ

Trzeba jednak nadmienić, że pracujący Murzyni, jeśli już należą do związków zawodowych, to otrzymują płace znacznie wyższe niż nie zorganizowani.W grupie ludności kolorowej przeważają robotnicy niewykwali­fikowani, najbardziej narażeni na wahania rynku pracy. To im utrudnia utrzymanie ciągłości zatrudnienia, a tym samym — ciągło­ści stażu w organizacji związkowej. Przedstawiciele ludności koloro­wej z trudem awansują po szczeblach związkowej hierarchii. Dy­skryminacja rasowa wyzwala z kolei u nich uprzedzenia, a często­kroć nawet agresję w stosunku do ludzi białych. To sprawia, że w walce o swoje prawa pracownicy kolorowi nieczęsto mogą liczyć na poparcie większości białych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)