W KOŁACH BIZNESU

W kołach biznesu zapanowały nastroje „pogotowia antyzwiązkowego”: specjaliści od zagadnień zarządzania prowadzili dla kierow­nictw przedsiębiorstw konsultacje w zakresie zapobiegania tworzeniu się organizacji związkowych, powstało wiele organizacji mających na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się wpływów związków zawo­dowych — na przykład Council on Union — Free Environment (jej nazwa tłumaczy się: Rada Środowiska Niezależnego od Związków Zawodowych) .Nawet dzisiaj, w latach osiemdziesiątych, trudno byłoby określić szanse uchwalenia wyżej wspomnianych ustaw. Ciągle jeszcze istnieją trudności, mimo że na początku 1978 r. Izba Reprezentantów zaaprobowała obydwa projekty. Nie przeszły zaś w Senacie, który jest zawsze bardziej konserwatywny niż izba niższa. W akcji prze­ciwko tym ustawom amerykańskiemu wielkiemu kapitałowi sprzyja także recesja ekonomiczna w USA i towarzyszące jej bezrobocie o   rozmiarach nie spotykanych od lat trzydziestych. W rezultacie oba projekty zeszły z porządku obrad Kongresu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)