W KOLEJNYCH PLANACH

Lata 1966-1970 doprowadziły do dalszego rozwoju sił wytwórczych przez roz­budowę przemysłu. Uzyskano dzięki temu istotny wzrost mocy e.lektrowni cieplnych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji koksu, surówki oraz wyrobów hutniczych, ciągników, włókien syntetycznych, cementu. W okresie trzeciego planu pięcioletniego przy zakładanym przeciętnym wzroś­cie dochodu narodowego w wysokości 6% rocznie, przyjęto wysoką dynamikę inwesto­wania 6,896 średnio rocznie. Przy realizacji tego planu wystąpiły dwa wyraźne, niestety negatywne zjawiska: przekroczenie planowanych nakładów (o około 30 mld zł) oraz nadmierne zamrożenie zasobów w nie zakończonych inwestycjach.. Pierwsze spowodowała nieprawidłowa ocena kosztów inwestycji, zwiększanie zakresów rzeczo­wych oraz zmiany rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)