W NASTĘPNYCH LATACH

W następnym piętnastoleciu, mimo pewnych wahań, stanowisko ruchu związkowego wobec polityki socjalnej państwa na ogół nie ulegto zmianie, nie można jednak powiedzieć, żeby związki zawodo­we w sposób bezpośredni oddziaływały na jej zasięg i formy w cza­sie kadencji następnych prezydentów USA. Trudno też mówić o bezpośrednim wpływie związków na politykę ekonomiczną państwa. Przedstawione wcześniej sposoby prze­zwyciężania inflacji w Stanach Zjednoczonych najlepiej wyjaśniają, że związki zawodowe dopiero chcą wywalczyć taki wpływ, w obliczu zagrożenia, jakie stanowi dla mas pracujących obecna polityka pań- stwe w sferze ekonomicznej. Przykładem konfrontacji AFL—CIO z administracją J. Cartera było wystąpienie w 1979 r. AFL—CIO do Sądu Najwyższego z pozwem przeciwko administracji, w związku z jej decyzją wstrzymania zamówień rządowych w przedsiębior­stwach nie stosujących się do wskazań polityki antyinflacyjnej rzą­du.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)