W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI

W ogromnej większości klasa robotnicza Stanów Zjednoczonych rekrutowała się z chłopstwa przybywającego z Europy, nie posiadającego świadomości klasowej, a zdarzało się, że i narodowej. W tej wielonarodowej, wielojęzycznej, obcej sobie masie ludzi dominowały raczej tendencje do solidary­zowania się z grupą etniczną niż do więzi z towarzyszami pracy, zwłaszcza że mnożyły się przypadki dyskryminacji etnicznej w miej­scach zatrudnienia. Linia podziału w praktykach dyskryminacyjnych przebiegała na ogół między wykwalifikowanymi robotnikami, prze­ważnie pochodzenia anglosaskiego i niemieckiego, a robotnikami niewykwalifikowanymi, na ogół reprezentującymi inne narodowości.Dotyczyło to także zróżnicowania rasowego klasy robotniczej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)