W OKRESIE PLANOWANIA

W okresie osiągania projektowanej zdolności produkcyjnej oraz docelowego poziomu kosztów własnych produkcji nadwyżka (P – K) jest mniejsza niż w latach późniejszych, wpływając obciążająco na wskaźnik efektywności. Wskazane jest więc przyjmowanie wartości P i K jako średnich z pierwszych pięciu lat okresu eksplo­atacji. Przy trudnościach ustalenia średnich z pięciu lat, należy wartości P i K przyjmować dla warunków osiągania projektowanej zdolności produkcyjnej oraz docelowego poziomu kosztów.r – stopa dyskontowa; przy zamierzeniach rozwojowych, finansowanych kredy­tem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu, właściwej dla danego za­mierzenia. W przypadkach pozostałych zamierzeń rozwojowych i rachunku uzupełnia­jącego, przeprowadzanego w odniesieniu do zamierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu ustalanym przez przewodniczącego Komisji Pla­nowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)