W PEŁNYM CYKLU DZIAŁALNOŚCI

Zasada koncentracji obowiązuje w pełnym cyklu działalności inwestycyjnej i dotyczy wszystkich Jego współwykonawców; wskazuje to tablica 5-1, przedstawia­jąca systematykę zastosowań zasady przy planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie inwestycyjnym* Dalsza treść krótko omawia stosowanie zasady koncentracji przy planowaniu i projektowaniu .Rozwój gospodarki wymaga przeznaczania dużych części dochodu narodowego na działalność inwestycyjną, która w polskiej praktyce charakteryzowała się sta­łym ich wzrostem do 1975 r. włącznie (patr2 dane w tabl. 3-1). Trudności gospo­darcze, które zaczęły zarysowywać się od 1976 r., stały się przyczyną zmiany w pod2iale dochodu narodowego. W roku tym wystąpił niespełna 2% spadek nakładów w porównaniu z 1975 r. i choć w 1977 r. powstrzymano ten spadek (dynamika na mie­szkańca w porównaniu z 1976 r. 101,7%), to jednak w 1978 r. zarysował się on po­nownie, a w następnych latach nakłady zaczęły spadać bardzo poważnie. Oczywiście było to wynikiem postępującego kryzysu społeczno-gospodarczego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)