W POLITYCE WEWNĘTRZNEJ

W polityce wewnętrznej związki zawodowe z AFL—CIO na czele opowiedziały się „generalnie za polityką „państwa dobrobytu oraz za reformami społeczno-politycznymi, proklamowanymi w latach sześćdziesiątych w programie Wielkiego Społeczeństwa (Great Society). Za swoje główne zadanie w tej mierze przyjęły dążenie do utrzymania w państwie istniejącego status quo, a więc niezmienność zarówno instytucji życia politycznego Stanów Zjednoczonych partii, politycznych, Kongresu, rządu — jak i zasad ich funkcjono­wania. Istotę tej działalności politycznej można by określić hasłem: raczej odbudowywać niegdyś istniejące struktury niż wprowadzać nowe. Antykomunizm przywódców AFL—CIO jest również elemen­tem ochrony istniejącego status quo.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)