W PRAKTYCE

W praktyce znalazło to wyraz w powołaniu przedstawicieli związków zawodowych do dwóch utworzonych przez rząd w 1979 r. organów doradczych, zajmujących się polityką ekono­miczną: Doradczego Komitetu do Spraw Płac (Pay Advisory Commi­ttee) oraz Doradczego Komitetu do Spraw Cen (Price Advisory Committee). Ich zadaniem było przedstawianie zaleceń dla rządowej Rady do Spraw Stabilizacji Płac i Cen (Council on Wage and Price Stability) . Za rządów R. Reagana stały się one instytucjami mart­wymi.O    realniejszym wpływie związków zawodowych w USA na polity­kę ekonomiczną państwa można, jak się wydaje, mówić w kontekście problemów występujących w poszczególnych przedsiębiorstwach. Spróbujmy to przedstawić na dwóch przykładach. Pierwszy dotyczy zakładów hutniczych Youngstown Sheet and Tube Campbell Works, w Youngstown (Ohio). Zostały one w 1977 r. zamknięte, wskutek czego 4200 osób znalazło się bez pracy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)