W PRZYPADKACH DUŻYCH INWESTYCJI

Jednak, pomimo że dokument o GRI miał swą istotę, analogiczną do za­chodnioeuropejskich przedsiębiorstw usług inwestorskich, w Polsce tylko nielicz­ne przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa projektowania resortu przemysłu chemiczne­go) zdecydowały się na podejmowanie takich obowiązków w kraju. Niepowodzenia GRI na naszym terenie należy tłumaczyć brakiem rynku inwestora i dominacją fak­tycznie monopolistycznych przedsiębiorstw budowlanych oraz monopolem dostawców dóbr inwestycyjnych. Można przypuszczać, że będą trudności przy powstawaniu ta­kich przedsiębiorstw, ponieważ kryzys spowodował rozluźnienie i tak dotychczas trudnych w Polsce więzi kooperacyjnych. W przypadkach dużych inwestycji (w najbliższych latach będą to raczej rzadkie przypadki) o złożonym, nierozpoznanym praktycznie procesie produkcyjnym, wymagającym specjalnych prac technologicznych o charakterze badawczo-doświad­czalnym, doświadczalnych konstrukcyjnych oraz projektowych W przedsiębiorstwie w budowie może być powołana pracownia technologiczno-konstrukcyjna.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)