WAŻNY CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY

Ważnym czynnikiem utrudniającym polityczne zorganizowanie amerykańskiej klasy robotniczej było również wyjątkowo duże zróż­nicowanie klasy robotniczej pod względem stopnia kwalifikacji i tym samym — pod względem dochodów. Imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych w olbrzymiej większości nie posiadali żadnych kwalifikacji, wielu z nich było analfabetami. Toteż z reguły akceptowali oni każde, nawet najniższe płace. Równocześnie zaś gwałtowny rozwój przemysłu oraz przewaga okresów koniunktury nad okresami depresji powodowały szerokie i nie zawsze zaspokajane zapotrzebowanie na robotników wykwalifikowanych, sprzyjające szybkiemu wzrostowi ich dochodów. Kolejną trudność stanowił zróż­nicowany skład etniczny klasy robotniczej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)