WIARA W CELOWOŚĆ WSPÓŁPRACY

Gdy w czasie administracji G. Forda rozpadł się ostatecz­nie rządowy Zespół do Spraw Stosunków w Przemyśle (Labor—Management Group), będący mutacją instytucji powołanej za pre­zydentury J. F. Kennedy’ego, wielu przywódców związkowych za­akceptowało udział związków w następnej organizacji, powołanej przez kapitał prywatny i mającej kontynuować dzieło Zespołu w identycznym jak on składzie: przedstawiciele biznesu, przedsta­wiciele związków zawodowych, naukowcy-eksperci. Mimo że do tej pory działalność Zespołu nie dała żadnych konkretnych rezultatów, a w ciągu ostatnich kilku lat wielki kapitał forsuje ofensywę anty- związkową, wielu przywódców związkowych nadal wierzy w celo­wość takiej współpracy .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)