WIELE NOWYCH CECH

Można wyróżnić wiele nowych, pozytywnych cech działalności centrali związkowej CIO w porównaniu ze skostniałą polityką AFL; wymienimy niektóre z nich:po pierwsze, realizowała ona koncepcję jednolitych związków przemysłowych, zgodnie z którą związki branżowe skupiały wszy­stkich pracowników danej branży lub gałęzi przemysłu, bez względu na liczbę zawodów, stopień kwalifikacji pracowników itp.;30 drugie, przyciągnęła do organizacji związkowych robotników wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu, doprowadzając do cztero­krotnego wzrostu liczby związkowców — tym samym związki zawo­dowe stały się potężną siłą ekonomiczną i — potencjalnie — poli­tyczną;po trzecie, rozpoczęła działalność na rzecz organizowania związ­ków zawodowych w stanach południowych USA, gdzie stopień zor­ganizowania robotników był bardzo niski;po czwarte, CIO nie stosowała praktyk dyskryminacyjnych wobec przedstawicieli ludności kolorowej i grup etnicznych; po piąte, przynajmniej do połowy lat czterdziestych kierow­nictwo CIO z Johnem L. Lewisem, a potem Phillipem Murrayem na czele współpracowało z komunistami.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)