WIELKI KRYZYS

Wielki Kryzys lat trzydziestych, który przyniósł wzrost znaczenia przemysłowych związków zawodowych (utworzenie federacji CIO), wniósł także nowe elementy do ideologii ruchu związkowego. Stawał się on coraz bardziej ruchem społecznym, dążącym do realizacji ce­lów społeczno-politycznych. Do głównych działań podjętych przez związki, a stanowiących wyjście poza dotychczasowy, wąsko ekono­miczny model, należały: potraktowanie postulatów ekonomicznych jako elementu ogólnopaństwowej polityki reform; uwzględnianie postulatów ludności kolorowtej i grup etnicznych; nawiązanie współ­pracy z organizacjami lewicowymi — socjalistami i komunistami; stałe zaangażowanie się ruchu związkowego w życie polityczne, po­cząwszy od poparcia dla F. D. Roosevelta w wyborach prezydenckich w 1936 r.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)