WIELKIE ZAPOTRZEBOWANIE

Wielkie jest zapotrzebowanie na badania z zakresu ekono­miki budownictwa, szczególnie analizujące zagadnienia w aspektach efektywności społecznej, ocenianej rachunkiem ciągłym, uwzględniającym ponoszone nakłady przez odpowiednie kompleksy jednostek wykonawczych, bilansującym je z uzyskiwa­nymi efektami użytkowymi i skutkami o szerokim zasięgu społecznym.Ośrodki badawczo-rozwojowe i badawczo-projektowe powinny przejmować wyniki prac instytutów naukowych, prowadzić uzupełniające badania o charakterze wdro­żeniowym, w warunkach produkcyjnych oraz przygotowywać dokumentację projektową dla nowych, postępowych systemów realizacji obiektów budowlanych. Powinny być to przede wszystkim rozwiązania o charakterze prototypowym, które po weryfikacji na budowach doświadczalnych stworzą materiały do dokumentacji nowych lub uspraw­nionych technologii oraz systemów budowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)