WŁADZE AMERYKAŃSKIE

Wkrótce władze amerykańskie, obawiając się wzrostu nastrojów radykalnych, zastosowały przeciwko ruchowi socjalistycznemu i komunistycznemu oraz związkom zawodowym ostre represje, które doprowadziły do rozwiązania organizacji Przemysłowi Robotnicy Świata. W rezultacie — zarówno organizacja, pak i polityczna dzia­łalność ruchu związkowego wróciła na tradycyjne tory. Wyżej przedstawione cechy systemu politycznego i sytuacji społeczno-ekonomicznej kanalizowały napięcia społeczne w poszcze­gólnych odłamach klasy robotniczej, a dla ogółu mas pracujących stały się podwaliną wiary w system amerykański. To przekonanie, przekazywane kolejnym pokoleniom na zasadzie tradycji, utrzymy­wało się nawet wówczas, gdy rzeczywistość coraz bardziej zaprze­czała temu ideałowi, gdy tworzący się kapitał monopolistyczny w coraz większym stopniu stawiał pod znakiem zapytania powszech­ność awansu ekonomicznego oraz ograniczał demokratyczny cha­rakter amerykańskiego systemu politycznego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)