WOBEC OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI

Inwestor musi mieć pełne prawo swobodnego wyboru jednostek projektowania i zespołów projektowych. Przez stworzenie rywalizacji w działalności projekto­wej osiągnie się w pierwszej kolejności eliminację nieefektywnych form i metod, a następnie bardziej dokładną selekcję systemów budowania, które dotychczas by­ły narzucane administracyjnie i utrzymywały się, jeżeli sprzyjały przedsiębior­stwom budowlanym, ułatwiając osiąganie wskaźników planu, a przede wszystkim za­pewniając łatwiejsze osiąganie funduszu płac. Sprzyjało to stałemu wzrostowi kosztów i cen w działalności inwestycyjnej, wzrostowi materiałochłonności oraz kapitałochłonności naszego budownictwa.Wobec ograniczenia działalności inwestycyjnej zadania jednostek projekto­wania zmniejszyły się, niestety nie wykorzystano dotychczas tego stanu na wyraź­ną poprawę jakości opracowań. Dąży .się natomiast do. rozszerzenia działalności jednostek projektowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)