WOBEC SYTUACJI W POLSCE

Jeżeli można przyjąć, że dla przywódców związko­wych, nawet amerykańskich, krytyka wielkiego kapitału jest rzeczą naturalną, to ze strony konserwatystów jest ona chwytem demago­gicznym, albowiem większość przedstawicieli tego ruchu od dawna reprezentuje właśnie interesy wielkiego kapitału.Stanowisko AFL—CIO wobec sytuacji w Polsce jest jednym z ele­mentów poparcia dla szeroko zakrojonego konfrontacyjnego kursu administracji R. Reagana w stosunkach z krajami socjalistycznymi. Zarówno na co dzień, jak i podczas dorocznych zjazdów Rady Wy­konawczej AFL—CIO Reagan takie poparcie otrzymuje. Federacja nie zaakceptowała wprawdzie 10-procentowego corocznego wzrostu budżetu militarnego USA, którego domagała się administracja, ale zaproponowała niewiele mniejszy — w granicach 5—7 proc. to znaczy, że poszła dalej niż przedstawiciele Partii Demokratycznej. AFL  -CIO opowiada się za polityką wzmożonej konfrontacji ideolo­gicznej z krajami socjalistycznymi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)